Info

Ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse.
(Repræsentant som virksomhed for ansøger(e))


Husk at læse pdf vejledningen, før skemaet udfyldes.

Begynd med at downloade:

pdf Ansøgningsskema, som vedlægges ansøgning

pdf Samtykkeerklæring, som vedlægges ansøgning når

  • der er flere ansøgere

  • der er en repræsentant for ansøger

  • kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers

  • ejere af nabomatrikler accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom


OBS:
Når det downloadede ansøgningsskema (og eventuelt samtykkeerklæring) er udfyldt og gemt, vender du tilbage hertil og går videre. I næste trin skal du uploade de nævnte dokumenter som bilag. Du afslutter ansøgningsproceduren ved at underskrive med NemID.