Info

Ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse
(Ansøger ønsker at etablere kystbeskyttelse på egen grund. Eventuelt sammen med andre grundejere.)


Husk at læse pdf vejledningen, før skemaet udfyldes.

Begynd med at downloade:

pdf Ansøgningsskema, som vedlægges ansøgning

pdf Samtykkeerklæring, som vedlægges ansøgning når

  • der er flere ansøgere

  • der er en repræsentant for ansøger

  • kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers

  • ejere af nabomatrikler accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom


OBS:
Når det downloadede ansøgningsskema (og eventuelt samtykkeerklæring) er udfyldt og gemt, vender du tilbage hertil og går videre. I næste trin skal du uploade de nævnte dokumenter som bilag. Du afslutter ansøgningsproceduren ved at underskrive med NemID.