Info

Du skal via denne skabelon indtaste din kørsel i forbindelse med din ansættelse som netværksplejefamilie.

OBS. Der skal indberettes kørsel 1 gang pr. måned. Der må ikke sendes kørsel ind for flere måneder af gangen.

Betingelser for at kørselsgodtgørelsen/befordringsgodtgørelsen kan udbetales skattefrit er følgende:

• Familieplejeren skal benytte egen bil (husstandens bil)

Der oplyses:
• Navn, adresse og personnr. Kørslens formål, mål og evt. delmål (kørt fra og kørt til)
• Dato for kørslen, antal kilometer

Alle oplysninger skal være kontrollerbare for SKAT
Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, vil kørselsgodtgørelsen/befordringsgodtgørelsen blive udbetalt som skattepligtig.