Info

Ældrerådet er et lovpligtigt råd, som vælges af og iblandt kommunens borgere på eller over 60 år.

Ønsker du at stille op til Ældrerådet i Vejen Kommune skal du udfylde denne kandidatanmeldelse til Ældrerådsvalget 2021.

Frist for indlevering af kandidatanmeldelsen er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Personer, der har fast bopæl i Vejen Kommune, og som på valgets afslutningsdag er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare ved valg til Ældrerådet. Valgets afslutningsdag er 22. november 2021.

Info om persondata

De indsendte informationer vil blive benyttet til at udarbejde valgmateriale til ældrerådsvalget.
Desuden vil oplysningerne blive benyttet til at verificere, at du er bosiddende i Vejen Kommune og fyldt 60 år på valgdagen.
Ved spørgsmål om behandling af persondata kan Vejen Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) kontaktes på tlf. 79 96 60 34
Skriv sikker post til DPO via link på Vejen Kommunes hjemmeside: vejen.dk/om-kommunen/kommunen/databeskyttelse/