Info

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette dokumentation for følgende:

1. Logbøger for eventuel miljøteknologier
2. Dokumentation for gennemførte kontroller
3. Dokumentation for miljøledelsessystem
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav