Info

Her kan du indsende dit/jeres ønske om fritidsguidning.

Fritidsguidning gives til børn og unge 0-18 år, som ikke går til noget i deres fritid og som forventes relativt let at kunne indgå i en fritidsaktivitet.

Den frivillige fritidsguide aftaler besøg hos familien, afdækker sammen med familien hvad der er muligt, kontakter foreningen og følger – om nødvendigt – barnet til aktiviteten de første par gange.

Forældre kan sagtens selv indsende ønsket om fritidsguidning. Skemaet bliver gemt under ansøgers MitID.


Forløbsbeskrivelse

For gennemførelse af forløbet skal du:
Logge ind med barnets forælders MitID
Udfylde og kontrollere de nødvendige oplysninger

Tidsforbrug

10 minutter