Info

I dette ansøgningsskema skal I give oplysninger om jer selv, jeres barn, jeres barns institutionsforhold, ønske til dato for opstart i børnehave samt begrundelsen for, at der søges om ændring af dato for opstart i børnehave.

Forløbsbeskrivelse

Når I har udfyldt alle nødvendige oplysninger i dette ansøgningsskema, vil jeres ansøgning om forskudt opstart i børnehave blive behandlet af relevant fagpersonale. Fagpersonalet foretager en vurdering af barnets udvikling og trivsel i samspil med begrundelsen for ønsket om forskudt opstart.
Den endelige vurdering af dispensation afhænger af, hvilket tilbud der vurderes som værende bedst for barnet.
Ved ønske om forskudt opstart i en bestemt institution, skal der nødvendigvis være en ledig plads i den pågældende institution.
Efter ansøgningen er behandlet, modtager I et svar fra Pladsanvisningen via digital post.

Tidsforbrug

5 min.