Info

Din forening kan søge om tilskud, hvis det er en frivillig social forening og din forening arbejder med udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Når du søger skal du vedhæfte sidst godkendte regnskab og din forenings vedtægter.

Fristen er 1. november.

Forløbsbeskrivelse

For gennemførelse af forløbet skal du:
  • udfylde og kontrollere de nødvendige oplysninger
  • underskrive med NemID, hvorved din indberetning og eventuelle bilag bliver sendt til kommunen.
Er du tilmeldt Digital Post, modtager du en kopi i din digitale postkasse.