Info

Hvem kan søge om tilskud:
  • Ledige dagpengemodtagere
  • Ledige kontanthjælpsmodtagere


  Hvad kan der søges tilskud til:
   • Ansøger er bosiddende i Assens Kommune
   • Samtalen er om et almindeligt job eller et job med løntilskud
   • Dokumentation i form af indkaldebrev eller anden relevant dokumentation medsendes ansøgningen
   • Jobsamtalen foregår i Danmark, dog skal du selv betale de første 200 kroner for hver jobsamtale og der gives ikke bropenge
   • Ansøger har selv afholdt udgiften – og har ikke allerede modtaget eller efterfølgende kan få refunderet udgiften eller dele heraf af andre, f.eks. virksomheden
   • Ved offentlig transport: Tilskuddets størrelse svarer til laveste offentlige transport
   • Ved transport i bil: Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst, ud fra Krak.dk


   Øvrige retningslinjer:
    • Befordringsgodtgørelse søges som udgangspunkt inden rejsen er foretaget
    • Befordringsgodtgørelse skal være ansøgt senest 4 uger efter rejsen er foretaget
    • Den godtgørelse der kan ydes svarer til prisen på billigste offentlige transportmiddel og bevilges på baggrund af dokumenterede rejseudgifter. Ved egen kørsel ydes der godtgørelse efter gældende kilometertakst.
    • Ved bevilling vægtes det, om borgeren efter lovgivningen eller ved konkret pålæg har pligt til at søge den konkrete stilling
    • Jobcenter Assens afgør på baggrund af det foreliggende materiale om der kan ydes godtgørelse
    • Ansøgningsblanketten indsendes til Jobcenter Assens
    • Udbetaling af befordringsgodtgørelse sker til NemKonto
    • Befordringsgodtgørelse opgives som B-indkomst til skattemyndighederne


    Lovgrundlag:
    Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
    § 17
    For at fremme beskæftigelsen og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde økonomisk støtte til arbejdssøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder arbejde og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

    Stk. 2
    Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter og støtte, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder eller jobsøgende med særlige kvalifikationer eller behov, og befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.