Info

Team Ydelse i Assens Kommune vil gerne indhente og videregive oplysninger om dig med din tandlæge og/eller tandtekniker.
Vi beder dig derfor underskrive denne samtykkeerklæring.