Info

Til brug for Assens Kommunes Borgerrådgivers rådgivning og vejledning vedr. din sag i Assens Kommune, skal du give samtykke til, at visse personoplysninger må indhentes og behandles.

Er du pårørende?
Hvis du er pårørende til borger, skal borger have givet dig fuldmagt. Fuldmagten skal vedhæftes samtykkeerklæringen.