Info

Hvem kan få kørsel?
Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som
- har fast bopæl i Assens Kommune
- ikke er i stand til at selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller hvor pårørende ikke har mulighed for at køre dem.

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

Udfylde på andres vegne
Du har som pårørende (eller anden stedfortræder) mulighed for at udfylde ansøgningen på vegne af ansøger. Du skal bruge eget NemID (eller Medarbejdersignatur), når du logger på og når du underskriver ansøgningen.