Info

Den autoriserede kloakmester har pligt til at færdigmelde alle kloakarbejder på privat grund til Assens Kommune.

Bilag
Du skal vedhæfte målfast(e) plan(er) over det udførte arbejde.

Aflæsning af vandmåler
Vandmåler skal være aflæst ved tilslutningstidspunktet, såfremt der er etableret en spildevandsrensning eller en tilslutning til offentlig kloak.