Info

Hvis du ønsker at udvide eller ændre dyreholdet, fastplacerede stalde, anlæg til opbevaring af gødning eller anlæg til opbevaring af ensilage, skal du anmelde det til kommunen.

Klik på "Start" for at logge på og udfylde anmeldelsen.