Info

Skemaet skal udfyldes i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af autoværksteder.

OBS!
Ved etablering m.v. af autolakeringsanlæg, undervognshandlingsanlæg og vaskehaller skal der fremsendes særskilte oplysninger.

Anmeldelsen omfatter
  • Etablering herunder flytning af virksomhed
  • Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
  • Driftsmæssige udvidelser/ændringer


  Materiale der skal vedlægges anmeldelsen
  Der skal vedlægges en tegning i passende målestok, som viser virksomhedens placering på ejendommen i forhold til omgivelserne.
  På tegningen skal fremgå:
   • værksteds- / produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag
   • forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luft-forurening (herunder placering af afkast)
   • afløbsforhold
   • placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag


   Vidste du at...
    • koncentrationen af slibestøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m3
    • den afkastede luft for slibestøv skal have en hastighed på mindst 8 m/sek.
    • tilhørende afkast skal føres minimum 2 meter over tagryg og nogle gange højere
    • afkast til udledning af udstødningsrøg, svejserøg og rensemiddeldampe skal føres min. 1 meter over tagfladen, hvor afkastet er placeret
    • der skal føres driftsjournal
    • der skal søges om tilladelse til udledning af spildevand, som ikke er sanitært spil-devand
    • støjende aktiviteter skal på visse autoværksteder ske indendørs for lukkede porte og døre
    • affald skal opbevares forsvarligt, så forurening af jord og grundvand undgås
    • farligt affald og kemikalier skal opbevares efter Assens Kommunes forskrifter (nyt vindue).


    Lovtekst
    Bekendtgørelse Nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (nyt vindue).

    Info om persondata

    Når du anvender dette selvbetjeningsforløb, er du ansvarlig for de oplysninger, der indtastes og sendes til Assens Kommune. Du vil kun blive bedt om at indtaste nødvendige oplysninger. For at lette udfyldelsen af forløbet vil der automatisk blive indhentet relevante oplysninger om dig og/eller din virksomhed fra centrale registre, hvor det er muligt.
    Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine persondata, kan du læse mere på www.assens.dk/dinedata (nyt vindue).