Info

Anmeldelsen skal være modtaget i kommunen senest 14 dage før aktiviteten agtes påbegyndt.

Gem til senere
Du har mulighed for at gemme din igangværende ansøgning til senere færdiggørelse.
Du vil modtage et link i Digital Post, såfremt du er tilmeldt (Du vil blive bedt om at indtaste personnummer/CVR-nummer). Er du ikke tilmeldt Digital Post, vil du blive bedt om at indtaste din e-mailadresse, hvorefter der vil blive sendt et link til denne e-mail.
Uanset om linket sendes til Digital Post eller en e-mail, vil du blive bedt om at logge på med NemID.

Info om persondata

Når du anvender dette selvbetjeningsforløb, er du ansvarlig for de oplysninger, der indtastes og sendes til Assens Kommune. Du vil kun blive bedt om at indtaste nødvendige oplysninger. For at lette udfyldelsen af forløbet vil der automatisk blive indhentet relevante oplysninger om dig og/eller din virksomhed fra centrale registre, hvor det er muligt.
Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine persondata, kan du læse mere på www.assens.dk/dinedata (nyt vindue).