Info

Det kræver tilladelse fra Assens Kommune at opsætte en bade- eller bådebro.

Bilag
Kort eller luftfoto hvorpå broens placering er indtegnet.
Du kan finde et kort på www.assens.dk/bade-og-baadebroer

Vær opmærksom på at:
  • for at sikre kystens landskabelige værdi tillades som udgangspunkt ikke opsætning af nye broer med en indbyrdes afstand på mindre end 200 meter. Dette er dog undtaget ved Torø Huse og Brunshuse fiskerleje for at kunne bevare det historiske og kulturelle element disse steder
  • på kyststrækninger i byzone vil kommunen tillade broer, der ligger med en mindre indbyrdes afstand end 200 m, hvis det ikke virker skæmmende på landskabet, dog mindst med 100 meters indbyrdes afstand
  • der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til opsætning af private bade- og bådebroer ud for offentlige arealer.


  www.assens.dk/bade-og-baadebroer kan du læse mere om, hvad du skal overveje, inden du søger.

  Gem til senere
  Du har mulighed for at gemme din igangværende ansøgning til senere færdiggørelse.
  Du vil modtage et link i Digital Post, såfremt du er tilmeldt (Du vil blive bedt om at indtaste personnummer). Er du ikke tilmeldt Digital Post, vil du blive bedt om at indtaste din e-mailadresse, hvorefter der vil blive sendt et link til denne e-mail.
  Uanset om linket sendes til Digital Post eller en e-mail, vil du blive bedt om at logge på med NemID.