Info

Erklæringen skal underskrives, og sammen med de nødvendige dokumenter sendes til Assens Kommune, når byggeriet tages i brug.

I erklæringen skriver du under på, at bygningen er opført i overensstemmelse med Byggelovens og Bygningsreglementets bestemmelser, og at du har vedlagt den nødvendige dokumentation på de tekniske forhold på byggeriet.

Dit ansvar
Du har ansvar for, at bygningen er opført i overensstemmelse med Byggeloven og Bygningsreglementet.

Du har ligeledes ansvar for, at kommunen modtager de nødvendige dokumenter, hvorefter vi arkiverer dokumenterne uden at kontrollere eller behandle dem yderligere.

Vi opfordrer til, at du i samarbejde med en privat rådgiver finder frem til hvilke dokumenter, der for dit byggeri er nødvendige at sende til os.

Eksempler på dokumentation om tekniske forhold
  • Tegningsmateriale, der viser niveaufri adgang
  • Tegningsmateriale, der viser isoleringstykkelser
  • Tegningsmateriale, der viser bygningens tæthed mod jord
  • Dokumentation for, at bestemmelserne i Bygningsreglementet kapitel 4 er opfyldt, f.eks. at konstruktioner er udført i overensstemmelse med SBI 186 og 189
  • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
  • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)
  • Dokumentation for, at bygningen er opført efter Bygningsreglementet bilag 5, eller anden dokumentation for, at brandkravene er opfyldt (gælder kun enfamilieshuse)
  • Dokumentation på kloakforhold
  • Dokumentation på ventilation
  • Stabilitetsberegning
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsberegning (ved ombygning)


  Gem til senere
  Du har mulighed for at gemme din igangværende ansøgning til senere færdiggørelse.
  Du vil modtage et link i Digital Post, såfremt du er tilmeldt (Du vil blive bedt om at indtaste personnummer/CVR-nummer). Er du ikke tilmeldt Digital Post, vil du blive bedt om at indtaste din e-mailadresse, hvorefter der vil blive sendt et link til denne e-mail.
  Uanset om linket sendes til Digital Post eller en e-mail, vil du blive bedt om at logge på med NemID.