Info

En privat børnepasser bliver godkendt efter Dagtilbudsloven §§ 78-79. De er selvstændige og fastsætter selv prisen på pasningstilbuddet, hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud m.m. Dette betyder i modsætning til kommunale dagplejere, at private børnepassere ikke har noget ansættelsesforhold i Assens Kommune og kommunen kan ikke anvise pladser hos den private børnepasser.

Assens Kommune fører systematisk tilsyn med private pasningsordninger. Der ydes derudover ikke løbende råd og vejledning til selvstændige erhvervsdrivende fra tilsynsførende, men der kan søges om hjælp og støtte til et barn gennem Kompetencecenteret / PPR – i samarbejde med forældrene.

Private pasningsordninger er omfattet af Dagtilbudslovens formålsparagraf, men er ikke omfattet af lovens specifikke formål samt kravet om pædagogiske læreplaner.
Assens kommune skal godkende den private pasningsordning samt aftalen mellem pasningsordningen og forældre. Derudover skal Assens Kommune godkende eventuelle vikarer i pasningsordningen.