Info

Børnetallet kan kun ændres såfremt godkendelseskriterierne i forbindelse med oprettelse af privatinstitution fortsat opfyldes.

Bankgarantien opgøres og tilrettes en gang årligt - pr. 1. april.

Ved afslag på denne ansøgning grundet manglende opfyldelse af godkendelseskriterierne gøres opmærksom på, at Assens Kommunes afgørelse er endelig og ikke kan påklages til en anden administrativ myndighed.

Ansøgninger om ændring af børnetal i eksisterende privatinstitutioner behandles to gange årligt. Derfor skal ansøgningerne være indsendt pr. 1. april eller 1. oktober. Der skal påregnes en ekspeditionstid på ca. 4 uger.