Info

Det er en betingelse, at den forening, der søger tilskud, er godkendt i Assens Kommune efter folkeoplysningsloven.
Et medlem i foreningen kan kun modtage tilskud til en udgift fra én organisation/kommune mv.