Info

Kære foreninger

Tak for jeres store indsats som aktive borgere her i Assens Kommune.
Vi ser frem til at modtage jeres tilbagemeldinger vedr. brugen af § 18 midlerne fra 2023.

Når I har logget ind med foreningens MitID (MitID Erhverv), skal I svare på følgende spørgsmål:

  • Hvor meget modtog foreningen i §18-tilskud fra Assens Kommune i 2023?

  • En kort beskrivelse af hvad §18-midlerne er blevet brugt til

  • Foreningen bedes indskrive eller vedhæfte et opdateret regnskab for, hvad de tildelte midler er blevet brugt på. Det er valgfrit at vedhæfte kvitteringer. Assens Kommune kan til enhver tid bede om yderligere dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt

  • Hvis der er ubrugte midler fra 2023 angives beløbet


  Vær opmærksom på, at I skal logge på og underskrive med foreningens MitID.
  I modtager en kopi af tilbagemeldingen i foreningens digitale postkasse.

  Har du brug for hjælp?
  Hvis du har problemer med eller spørgsmål vedr. foreningens MitID, kan du få hjælp og finde vejledninger på mitid-erhverv.dk/support (nyt vindue).

  Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af den digitale løsning, kan du skrive til aktivmedb@assens.dk.