Info

Ansøgning om støtte til kulturelle formål

Inden du starter med at udfylde ansøgningsskemaet, gør vi venligst opmærksom på følgende:

• Bornholms Regionskommune opererer med åbne dagsordner og postlister, hvilket betyder, at din ansøgning og bilag vil blive offentlig tilgængelig. Læs mere på www.brk.dk

• Fremsender du materiale, som indeholder personoplysninger ud over det påkrævede, anser vi dig for at have givet samtykke til, at vi behandler disse data.

• Hvis du logger ind med dit Mit-Id, vil du modtage en kvittering for den udfyldte ansøgning i din digitale postkasse. Du vil senere modtage en bekræftelse, på, at Fritid og Kultur har modtaget og registreret din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget denne bekræftelse senest 7 dage efter afsendelsesdatoen, bedes du venligst kontakte Fritid og Kultur på 5692 0000.