Info

Der er frit valg af skorstensfejer i Danmark

Bornholms Regionskommune har pligt til at tilbyde skorstensfejning til alle borgere. Vi har indgået en aftale med 2 skorstensfejere, der står for fejningen.
Afregningen for dette sker over din ejendomsskat.

Vælger du at benytte dig af det frie skorstensfejervalg, foregår betalingen af fejningen mellem dig som husejer og skorstensfejeren med en faktura.

Ønsker du at benytte dig af det frie skorstensfejervalg, skal du huske at framelde skorstensfejning. Dette skal du gøre skriftligt – da det skal dokumenteres og vi skal kunne rette i din ejendomsskat.

Du skal huske at:
Det er din pligt som ejer, at reglerne for skorstensfejning overholdes. Som ejer, er du forpligtet til, at kunne dokumentere, hvornår der har været fejet samt foretaget brandsyn. Du skal kunne fremvise en kopi af fakturaen på anmodning fra kommunen. Dette kun hvis du har valgt en skorstensfejer der ikke har kontrakt med kommunen.