Info

Elever, der er indskrevet i den bornholmske folkeskole og Ungdomsskolen på Bornholm, kan få bevilget behovsvurderet kørsel til og fra skole, hvis eleven kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og/eller fra skole.

Forudsætningen for at få bevilget behovsvurderet kørsel er, at eleven ikke er i stand til at befordre sig selv, benytte offentlig bustransport eller skolebus til og fra skole.

Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en lægeerklæring.

Befordringsforpligtelsen gælder kun mellem skolen og hjemmet. Bornholms Regionskommune har ikke pligt til at bevilge befordring mellem skolefritidsordning og hjemmet, medmindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for regionskommunen.