Info

I henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen er der truffet beslutning om at etablere skolefritidsordninger på de bornholmske almene folkeskoler fra 0. til 3. klasse.

Skolelederen kan i særlige tilfælde bevilge dispensation til, at et barn kan fortsætte i en skolefritidsordning på 4. klassetrin og derover.

Forudsætningen for at få bevilget dispensation til optagelse i skolefritidsordning på 4. klassetrin eller derover er, at ansøgningen skal være begrundet i barnets udvikling. I forbindelse med ansøgningen skal det således beskrives, hvorfor det vil være til barnets bedste at fortsætte i skolefritidsordning og på hvilken måde det forventes at gavne barnets videre udvikling og skolegang.

Der opkræves betaling for pladsen i skolefritidsordningen. Opkrævning og betaling sker i henhold til Bornholms Regionskommunes gældende takst for plads i skolefritidsordning.

For yderligere oplysninger vedrørende betalingen, kan der rettes henvendelse til Pladsanvisningen i Bornholms Regionskommune. Pladsanvisningen kan kontaktes på tlf. nr. 5692 0000.