Info

Hvis du ønsker, at dit barn skal hjemmeundervises skal du gennemføre denne selvbetjeningsløsning.

Vær opmærksom på:
Etablering af hjemmeundervisning skal jf. Friskolelovens § 34, stk. 1 meddelelse skriftligt til Center for Skole, Administration og rådgivning inden undervisningen påbegyndes.
Du vil senest 10 arbejdsdage efter tilkendegivelse af hjemmeundervisningen blive indkaldt til opstartssamtale hos skolelederen i det skoledistrikt, hvor dit barn har bopæl.

Hvis du har udfordringer med løsningen, kan du kontakte:

Center for Skole, Administration og rådgivning
Ullasvej 15, 2.
3700 Rønne
Mail: skole@brk.dk
Telefon: 56 92 00 00