Info

Ansøgningsskema til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Puljen understøtter projekter der skaber vækst på
Bornholm.

Spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til Regional Udvikling, tlf. 23 71 75 73 eller e-mail: udvikling@brk.dk