Info

Har du i din hverdag som lærer, praktikvejleder eller lignende mødt en ung, som har betydelige udfordringer i forhold til uddannelse og job?
En ung, som du vurderer har behov for en anden støtte og rådgivning, end den unge får i dag?

Så kan du udfylde og indsende dette OBS-skema, hvorefter vi vurderer om der er grundlag for at drøfte den unge på et koordinationsmøde.

Koordinationsmøderne holdes hver 14. dag.

Info om persondata

Bornholms Regionskommune behandler personoplysninger om dig

Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi lægger stor vægt på at sikre, at alle trygt kan overlade sine personoplysninger til os.

Når kommunen modtager oplysninger om dig, vil oplysningerne blive registreret i en sag, som vil blive oprettet i kommunens elektroniske IT-system.
Formålet med kommunens behandling af dine personoplysninger er at sikre, at sagen oplyses bedst muligt og for at kunne give dig den korrekte sagsbehandling.
Retsgrundlaget for kommunens behandling af personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og i visse tilfælde anden særlovgivning.
Kommunen videregiver dine personoplysninger i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave.
Kommunen sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dokumenter og anden information, der relaterer til kommunens notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at sagen er afsluttet. Visse sagsdokumenter overføres herefter til arkivet, jf. arkivloven.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Dine rettigheder er følgende:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på Sikker mail via dette link.

Du har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk