Info

Har du i din hverdag som lærer, praktikvejleder eller lignende mødt en ung, som har betydelige udfordringer i forhold til uddannelse og job?
En ung, som du vurderer har behov for en anden støtte og rådgivning, end den unge får i dag?

Så kan du udfylde og indsende dette OBS-skema, hvorefter vi vurderer om der er grundlag for at drøfte den unge på et koordinationsmøde.

Koordinationsmøderne holdes hver 14. dag.