Info

Har du i din hverdag som lærer, praktikvejleder eller lignende mødt en ung, som har betydelige udfordringer i forhold til uddannelse og job?
En ung, som du vurderer har behov for en anden støtte og rådgivning, end den unge får i dag?

Så kan du udfylde og indsende dette OBS-skema, hvorefter vi vurderer om der er grundlag for at drøfte den unge på et koordinationsmøde.

Koordinationsmøderne holdes hver 14. dag.

Bemærk at hvis du benytter SoloID til at logge ind, vil du ikke kunne tilgå skemaet senere, ligesom du heller ikke vil kunne modtage kvittering på din indberetning.