Info

BEMÆRK:

Erklæringen skal udfyldes og indsendes af alle ejere af den ejendom der søges flexstatus på.

Alle ejere skal derfor logge på med MitID og underskrive erklæringen digitalt.

Afgivelse af ukorrekte oplysninger til en offentlig myndighed kan straffes med bøde eller fængsel jf. straffeloven kap. 17

For at kunne opnå status som flexbolig, skal ejerne opfylde nedenstående krav og markere punkterne ved afkrydsning:

1. Ejendommen er en helårsbolig der anvendes til ferie- og fritidsformål (sekundær bolig).

2. Der er ikke nogen personer tilmeldt folkeregistret på ejendommens adresse.

3. Ejendommen bliver ikke anvendt til erhvervsmæssig udlejning ”mere end 2 ejendomme” i strid med § 1 i Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

4. Som personlig ejer af ejendommen, erklærer jeg herved at have fast bopæl i Danmark eller tidligere at have boet i Danmark i et tidsrum på 5 år.

5. Jeg opfylder ikke betingelserne i punkt 4, og vedhæfter derfor en tilladelse fra Justitsministeriet.

6. Ejendommen ejes af et selskab, hvor der kræves en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Denne tilladelse er vedhæftet ansøgningen.

7. Tilladelsen vil ikke være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.

8. Jeg er i tvivl om, hvorvidt tilladelsen vil være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.