Info

Skema til brug for anmeldelse af midlertidige aktiviteter, der ikke er omfattet af Lolland Kommunes forskrift, iht. bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Skemaet skal være kommunen i hænde senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes.