Info

Formål

Bylivspuljen skal give borgere og andre lokale aktører mulighed for at gennemføre egne ideer og projekter, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og styrke fællesskaberne i Rødbyhavn.

Hav dit MitID parat, da ansøgningen startes ved brug af denne - det kan være både din egen eller din forenings.

Læs mere på kommunens hjemmeside under Tilskud og Puljer.