Info

Orientering om klageskemaet

Formålet med skemaet er at fremme kommunens behandling af din henvendelse.
Det er ikke en betingelse for, at vi kan behandle din klage, at der udfyldes et klageskema, men vi henstiller til, at du benytter skemaet, da det fremmer sagsbehandlingen.

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at skemaet vil indgå i sagens dokumenter. Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den, der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Vedkommende kan få aktindsigt i sagen.

Sagens videre forløb

Inden for 10 dage efter klagen er modtaget, sender temaet Byggeri og Ejendomme en kvittering til dig. Det vil fremgå af kvitteringen hvilken medarbejder, der behandler sagen.

Klageskemaet vil normalt blive sendt til den, der klages over, med henblik på en udtalelse (partshøring). Du vil få en kopi af denne udtalelse til orientering. Herefter vil vi vurdere, hvad der videre skal ske i sagen.

Hvis vi ikke mener, at der er lovmæssig baggrund for at gå videre med sagen, vil du blive oplyst om dette.

Hvis kommunen går nærmere ind i sagen, vil du blive orienteret om det og i sagens udfald.