Info

Alt arbejde der involverer kloakker, spildevand og regnvand, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse dele af arbejdet kan udføres af ikke autoriseret personer, men dette skal aftales med den pågældende kloakmester.

Med denne blanket færdigmeldes udført kloakarbejde til Lolland Kommune.