Info

Ansøgning om tilladelse til etablering af bundfældningstank.

OBS - vær opmærksom på, at der skal vedhæftes en kloakplan, der viser den nøjagtige placering af anlægget og udløbet til recipient (fx dræn eller vandløb) samt afstande til bygninger, skel m.v. Det skal tillige fremgå, hvordan regnvand håndteres.
Dette gøres til sidst i forløbet.

Derudover skal en produktbeskrivelse være vedlagt ansøgningen, der viser dimensioner samt materialevalg for renseanlægget.