Info

Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Lolland Kommunes miljøafdeling, hvorefter anlægget registreres i BBR – registret.