Info

Lolland Kommune støtter op om at byde nye internationale tilflyttere velkommen.

Søg om økonomisk støtte til afholdelse af begivenheder, der fokuserer på at byde internationale tilflyttere velkommen og hjælper dem med at føle sig hjemme på Lolland.
Læs mere om Lolland International Welcome Fund (lolland.dk)

Lolland Municipality supports welcoming new international residents. Apply for financial support to host events that focus on welcoming international newcomers and helping them feel at home on Lolland.
Read more about Lolland International Welcome Fund (newcomers.lolland.dk)