Info

Du kan søge om en deltidsplads til dit barn / dine børn i dagtilbud i forbindelse med at du er eller går på barsel. Der er mulighed for at søge deltidsplads til to børn. Hvis du har behov for at søge om deltidsplads til flere børn, skal du sende to ansøgninger.

Du skal afgive forskellige oplysninger, som skal bruges til behandlingen af din ansøgning.
Du skal dokumentere, at du er berettiget til en deltidsplads, og skal derfor vedlægge kopi/foto af din vandrejournal og kopi af din barselsaftale med arbejdsgiver/uddannelsessted, hvis den er lavet. Barselsaftalen skal altid eftersendes, hvis den ikke kan sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgningen bliver behandlet i staben for Skole og Dagtilbud.

Sådan gør du


Log på med MitID ved at klikke på knappen ”Start”.

Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger.
Du modtager herefter en kopi af ansøgningen i din digitale postkasse.