Info

I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at parkeringsafgiften er uberettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage.

I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer samt klagers navn og adresse.

Jævnfør Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.