Info

Foreninger der ligger inden for landsbyklyngernes geografi kan ansøge om mellemfinansiering til almennyttige projekter.

Kriterier


  • Puljen kan søges af foreninger der ligger inden for landsbyklyngernes geografi (dvs. ikke Nakskov og Maribo).

  • Puljen kan søges af foreninger med almennyttige projekter.

  • Der skal søges igennem og udbetales mellemfinansiering til et CVR-nummer.

  • Der kan kun søges til projekter der er fuld finansieret og hvor der er modtaget tilsagn fra en fond eller eksterne puljer.

  • Der må ikke søges flere midler end der er givet tilsagn til fra eksterne fonde og puljer.

  • Der kan maximalt mellemfiansieres 300.000 kr. pr. projekt fra puljen.

  • Mellemfinansering gives efter ”først-til-mølle” så længe der er penge i puljen.

  • Tilsagn om mellemfinansiering vil være tidsbegrænset på maksimalt to år.

  • Mellemfinansieringen skal tilbagebetales til Lolland Kommune senest 14 dage efter de bevilligede penge er udbetalt til foreningen.

  • Ansøgninger til Mellemfinansieringspuljen skal godkendes i Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget