Info

Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges underskrift for at blive oprettet som låner ved LollandBibliotekerne.

Du kan som forældre eller værge give dit samtykke digitalt her eller ved henvendelse på biblioteket, hvor en blanket skal udfyldes.

BEMÆRK: Hvis du som forældre eller værge vil give dit samtykke digitalt, så er det dig, der skal logge på med dit MitID.

Når du har givet dit samtykke digitalt, kan barnet blive oprettet som låner ved selv at henvende sig på biblioteket. Barnet skal her medbringe sit eget sundhedskort, men der kan oprettes et særligt bibliotekskort, som barnet kan benytte fremadrettet ved lån i stedet for sundhedskortet.

Hvis der ønskes servicebeskeder med varsel om snarlig aflevering og hjemkommet materiale skal mobilnummer og/eller e-mailadresse oplyses ved indmeldelsen.

Barnet skal også oprette en selvvalgt PIN-kode – et tal på 4 cifre – som skal benyttes ved lån på udlånsautomater, ved bestilling via hjemmesiden og lån på eReolen.dk m.v.

Når barnet er oprettet som låner, kan det låne på biblioteket i henhold til bibliotekets reglement og forpligter sig til at betale eventuelle gebyrer ved for sen aflevering og erstatning for bortkommet og ødelagt materiale. Såfremt forpligtelserne over for biblioteket ikke opfyldes, indestår du som forældre/værge personligt herfor.