Info

Lolland Kommunes Frie Kulturmidler har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter/events i kommunen.

Kulturmidlerne kan søges af kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer, som har gode idéer til store og små kulturelle projekter.

Bevilling under 25.000 kr.


Administrationen i Kultur og Fritidssektoren behandler og godkender mindre bevillinger. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på fire uger.

Bevilling over 25.000 kr.


Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget behandler og godkender større bevillinger på 25.000 kr. eller derover. Der er ansøgningsfrister fire gange om året: den 6. januar, den 6. april, den 6. juni og den 6. oktober. Ansøgninger bliver behandlet på udvalgsmøderne i februar, maj, august og november.