Info

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i samspil mellem foreninger og selvorganiserede grupper.

Udviklingspuljens formål er at give mulighed for at tilgodese tværgående samarbejde mellem foreningsliv, netværk og erhvervsliv og kan styrke folkeoplysningens muligheden for at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder.

Puljen kan ydes til såvel ikke organiserede grupper som til etablerede støtteberettigede foreninger til udvikling af nye initiativer, projekter, og organisationsformer m.v.

Puljen kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper så længe projektet, initiativet eller aktiviteterne opfylder nedenstående kriterier.
• Nye aktiviteter, projekter eller initiativer med folkeoplysende og almennyttigt sigte, gerne med fokus på nye målgrupper eller nye organisationsformer
• Udvikling af eksisterende aktiviteter med det formål at få flere deltagere og nye målgrupper.
• Der vil være mulighed for anvisning af ledige kommunale lokaler til aktiviteter, projekter eller initiativer der har fået støtte fra Udviklingspuljen til nye initiativer.
Kriterier for udbetaling af tilskud
• Tilskuddets størrelse fordeles i forhold til kommunens afsatte budget.
• Løn/honorar til eksterne instruktører, rekvisitter, transport og lignende vil kunne udløse tilskud.
• Der vil kunne ydes tilskud til forplejning til eksterne instruktører.
• I særlige tilfælde vil et projekt kunne støttes over en periode på max. 3 år.
• Tilskuddet udbetales ved fremsendelse af regnskab samt en kort evaluering af projektet.
• Bevillingsmodtager skal sammen med én anden myndig person, som har gennemgået bilagene, skrive under på regnskabet for dermed at bekræfte, at de indtægter og udgifter der fremgår af regnskabet er korrekte.
• Der kan efter anmodning udbetales et aconto beløb af det bevilgede tilskud.
• Tilskud ydes som underskudsgaranti

Ansøgninger behandles løbende. Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice behandler og bevilger mindre tilskud under 10.000 kr. Folkeoplysningsudvalget behandler og bevilger større tilskud over 10.000 kr.