Info

Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, som er godkendt i kommunen, kan søge penge til nye sportsrekvisitter.
Puljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.

Kriterierne for at opnå tilskud fra puljen:
• Tilskud til sportsrekvisitter ydes til foreningens primære formål.
• Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj, smårekvisitter og lignende.
• Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre idrætsforeninger.
• Tilskud fra kommunen kan max udgøre 50 % af udgiften. Forudsat at der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel.
• Det kommunale tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt CVR-nummer.
• Bevillingen er gældende inden for det kalenderår hvor den bevilges, og bortfalder ved kalenderårets udgang med mindre andet aftales.
• Der ydes ikke tilskud til egenbetalingen. Heller ikke fra andre af Kultur og Fritids puljer.

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. Ansøgningerne behandles på førstkommende udvalgsmøde efter ansøgningsfristen.