Info

Målgruppen er børn og unge op til 25 år fra udsatte familier, som har lyst til eller behov for at være aktive i fritiden og være en del af et interessebaseret fællesskab. Udsatte familier defineres ved, at de enten har et eller flere sociale problemer fx sindslidelse, alkoholmisbrug m.m., eller som har vanskeligt ved selvforsørgelse.

Puljen kan yde støtte til:
• Udgifter forbundet med deltagelse i fritidsaktiviteter f.eks. kontingent. Der ydes tilskud til én aktivitet pr. halvår.
• Personligt udstyr f.eks. sportstøj og sko som er nødvendigt for at dyrke aktiviteten. Max. tilskud 1.000 kr. pr. barn (dokumentation eller rekvisition).
• Deltagelse i stævne og træningslejr.
• Deltagelse i sommerferieaktiviteter.
• Skole- og uddannelsesrettede aktiviteter.

Alle, der er i kontakt med børn og unge og som vurderer, at der ligger en social eller økonomisk barriere for at barnet eller den unge deltager i fritidsaktiviteter, kan søge om støtte fra puljen. Det kan eksempelvis være:
• Foreninger
• Sundhedsplejersker
• Lærere og pædagoger
• Sagsbehandler

Puljen søges efter samtykke med familien.

Ansøgninger modtages og behandles løbende, så børn og unge kan påbegynde aktiviteten hurtigst muligt.