Info

Eventpuljens formål er at støtte events i bred forstand, hvilket betyder, at puljemidlerne kan tildeles idrætsevents, som officielle Danmarksmesterskaber, men også andre større arrangementer af en hvis volume, som kan tiltrække deltagere ud over foreningens almindelige deltagerkreds.

Kriterier


I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:
• at eventet bidrager til at skabe nye aktive brugere og
• at eventet genererer overskud til foreningen, der kan investeres i udvikling af foreningen.

Der vil desuden blive set på eventets afledte effekter som f.eks. flere frivillige i foreningslivet, samt hvor bredt eventet kan markedsføres udover Lolland Kommunes grænser.
Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger og organisationer, som har behov for tilskud til at få gennemført et arrangement, og som opfylder puljens formål og ovenstående kriterier.

Ansøgningsprocedure


Ansøgning skal indsendes til Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice i god tid inden arrangementet afholdes. Der kan også søges på forventning om afholdelse af et større event – her vil det eventuelt bevilligede tilskud naturligvis bortfalde, hvis arrangementet ikke gennemføres.

I ansøgningen skal anføres hvor stort et beløb, der søges samt beskrivelse af formål og aktivitet. Sammen med ansøgningen skal indsendes et budget for eventet.

Ansøgningerne vil løbende blive behandlet på Fritids- og Kulturudvalgets møder. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op mod 2-3 måneder.