Info

Puljen støtter projekter i hele Lolland Kommunes geografi, som fremmer det gode liv på Lolland inden for:
• Sundhed
• Fællesskaber
• Aktivitet (bevægelse, motion)
• Bosætning samt
• By- og landsbyudvikling.

Der kan søges tilskud til projekter eller indsatser inden for tre følgende underkategorier.
• Tilskud til udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter
• Mindre projekter - tilskud op til 50.000 kr.
• Større strategiske projekter – tilskud over 50.000 kr.

Du kan læse mere om formål og procedure ved ansøgning på www.lolland.dk/detgodeliv