Info

Denne blanket benyttes til fx pleje- og aflastningsfamilier, som påtegner vederlag i forhold til lønudbetaling for de dage, de har haft barn/ung i aflastning.