Info

I det følgende har du mulighed for at gøre indsigelse over en pålagt parkeringsafgift.

En parkeringsafgift kan pålægges, når det konstateres, at en bil holder i strid med parkeringsreglerne på stedet.

Klager over pålagte afgifter afgøres principielt ud fra, om reglerne er overtrådt.
At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke frafald af afgiften.


Kommunens mulighed for at opkræve parkeringsafgifter er fastlagt i Færdselslovens § 122a og Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol. Kommunens afgørelse kan efter Færdselslovens § 121, stk. 2 ikke
indbringes for højere administrativ myndighed.