Info

Ansøgning om refusion af taxakørsel til læge og speciallæge

For at vi kan tage stilling til om du kan bevilges kørsel, beder vi dig om at udfylde skemaet.

På baggrund af dine oplysninger vi vil herefter vurdere din ansøgning, og du vil høre nærmere fra os inden 14 dage.


Venlig hilsen
Visitationen